ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

statistics-manΗ πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μηνυμάτων, με πολλές παραμέτρους.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές αφορές για κάθε παραλήπτη ομαδοποιημένες ανά καμπάνια, ημέρα αποστολής, αριθμό παραλήπτη κτλ.

Δείτε φωτογραφία από την πλατφόρμα.

 Reporting